Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11091
Authors Pseudo-Jabocus de Voragine (III)
Titles La vida de sant Bartomeu
Date traduït: 1400 [?] - 1500 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1439
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 106
Copied 1401 - 1500 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11659 BITECA
Location ff. 49va-50ra
Incipits - Explicits rubr.: [49va] VIDA DE SANT BERTHOMEV
text: Q3Vi fon adquella benahuyrada conpanyia dels Apostols e fill de Rey Aquest S. Glorios fon trames a la fi del mon Ço es a saber en les indies ... [50ra] … E de fet vingueren los dimonjs prengueren lo mal Rey e los capellans de les ydoles e scanyaren los tots e dugueren los a yfern en cos e anjma