Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1107
Authors Desconegut
Titles Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum
Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona (IV versió)
Date traduït: Roma 1460 a quo
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Gaspar de Talamanca, Ambaixador
Persona: Alexandre VI, Papa [1492-08-11 - 1503-08-18] (traducció d'un exemplar llatí de la biblioteca de)
Associated Works Tradueix: texid 3993 Desconegut, Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonum (tr. Guillem Nicolau, Rector de Maella), escrit 1369 - 1375
Note traducció d'un exemplar llatí de la biblioteca del cardenal Roderic de Borja, després papa Alexandre VI, que contenia la versió llatina de Guillem Nicolau
Subjects Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
References Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 97.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 97.1.2
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 563
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  2550
City, library and call number Catania  Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria Cod. Ventimigliano 1/83
Copied 1460 a quo - 1475 (filigrana)   
ID no. of specific copy cnum 1721 BITECA
Location ff. 1-94
Incipits - Explicits prol.: [1] [E]8Nlany dela natiuitat de nostro senyor mil quatre cents sexanta: Jo gaspar de talamanca caualler essent tremes per lo Serenissim princep don ferrando de Arago ... [2] … ço es lo dit libre antich la continença o tenor del qual es segons se segueix
text: [a]3Pres dela creacio del mon deguna regio no fo en tant gran poblacio de gents com La part de orient ... [94] … e apres per son fill don Pedro de Arago fo transledat enlo monestir de framenors en la ciutat de leyda e fo Lany Mil CCCLviiijo


Copy 2 BITECA  manid  1120
City, library and call number Madrid  Biblioteca de Palacio II-3066
Copied 1460 a quo - 1500   
ID no. of specific copy cnum 156 BITECA
Location ff. 32bis + 18-81
Incipits - Explicits text: [32bis] E4N lany dela natiuidat de nostre Senyor Mil quatrecents Sexanta. yo Gaspar Talamanca caualler: essent trames per lo Serenissimo princep don ferrando de Arago Rey dela gran Sicilia enbaxador seu anostre Sanct pare pio papa segon per affers de no poca jmportancia del dit Rey: ... [81] … fo trasladat al monestir de frares menors dela Ciutat de leyda e fo lany Mil CCCC LXviiijo
Condition incomplet