Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1105
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call Number Códices. Libros varios Códice 2
Title Tocant als consuls de la mar
Copied València ,  1409 ca. by Jaume Gisbert    for València: Jurats   
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 122 (Almiñana Vallés)ff.: I + II + 1-119 + I + I
Collation 12 26 316 4-910 108 11-1310 146 152
Page Layout 44 línies (f. 17)
Size pàgina 409 × 290 mm (f. 17)
caixa 265 × 182 mm
columna 265 × 82 mm
Hand gòtica libràriasemigòtica amb astes de la bastarda (ff. 118v-119v)
Pictorial Elements Miniatures: miniatures, orles i caplletres miniades. Calendari escrit a dues tintes
Miniatures: rica miniatura al f. 15 (meitat superior) que representa el rei en Pere assegut al tron i rodejat per cònsols, amb fons escacat. Els marges miniats amb motius vegetals i personatges; al marge dret un vaixell amb un home a dins i un guaita al pal major. Rics colors i pa d'or. Al f. 16 marges miniats amb motius florals i animals exòtics. Al marge inferior tres homes, el del centre amb una corda al voltant del coll agafada pels extrems pels altres, un a cada costat. Rics colors i pa d'or
Miniatures: al f. 22 marges decorats amb motius vegetals i animals (simi al marge inferior, aus exòtiques al marge dret, i caps d'home als marges superior i inferior; extremitats com ara mans també miniades). F. 95 miniat, com els anteriors, amb decoració vegetal i formes humanes. F. 100 miniat amb motius vegetals, amb rics colors i pa d'or
Caplletres: alternant en vermell i blau, i amb decoració filigranada en blau i vermell que s'estén pel marge interior. Al f. 15 caplletra d'onze unitats de pauta, miniada amb pa d'or amb dos personatges, un dels quals sembla que entrega un document a l'altre. Al f. 16, caplletra miniada de quinze unitats de pauta que representa els cònsols asseguts al voltant d'una taula durant l'elecció. Al f. 22 una altra caplletra de tretze unitats de pauta representa un vaixell al mar. Al f. 95 caplletra miniada de deu unitats de pauta, representant el rei en Pere assegut al tron i rodejat pels cònsols, en rics colors i pa d'or
Caplletres: al f. 100 caplletra de vuit unitats de pauta, que torna a representar el rei Pere rodejat pels cònsols, aquest cop dempeus. Algunes de les caplletres dels ff. 100-118 miniades amb pa d'or i pintades amb colors
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Other features Justificació: a punta seca, duu línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones als marges, molt prop del tall
Reclams: en posició vertical al marge interior escrits a ploma (el del quadern 13, a tinta vermella)
Condition foliació moderna a llapis al marge superior extern, que folia des del primer foli de l'obra, és a dir, la taula; una segona foliació moderna també a llapis, centrada al marge inferior, numera des dels folis de guardes; foliació antiga en romans a ploma, trasllat del privilegi del rei en Pere (foli 100 modern). Són en blanc els ff. 14v i 21v
Binding antiga, en vellut groc (del qual en queda ben poc) sobre fusta, amb quatre bollons per coberta. Al centre de les cobertes anterior i posterior escut en pell molt desgastat. Cantoneres en forma de fulla clavades. Restes de tanques. Quatre nervis en pell
Associated persons Il·luminador còdex il·luminat per: Domingo Crespi, il·luminador
Altres probablement va fornir els pergamins per a aquest còdex: Joan Scot, pellisser
Note sense títol a l'enquadernació. Segons la documentació municipal, se li entreguen 95 lliures a Domènec Crespi per “illuminar e istoriar dos volums o libres grans de pergamins e de bella forma, la un dels furs nous e velle e laltre de les costums de mar…” (vid. Almiñana Vallés, p. 274)
References Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia
Tractat a: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:341 (repr. una miniatura)
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. V
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. V
Tractat a: Carulla i Canals (1972), Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprès en català 1474-1974. L'aventura editorial a Catalunya 18
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. d
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. B
Tractat a: Fernández Duro (1893), “Antigüedad del Libro del Consulado de mar, deducida del códice del Ayuntamiento de Valencia”, El Archivo. Revista de Ciencias Históricas
Internal Description Number of texts: 1