Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11052
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Amador
Date traduït: 1290 [?] - 1320 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11553 BITECA
Location ff. dxxii-dxxiiii
Incipits - Explicits rubr.: [dxxii] De la vida de sent Amador
text: En la ciutat de Genua fo hun cavaller qui avia nom Panniculas e sa muller Tiresias e avien grans riqueses mas no avien fills ... [dxxiiii] … e anassen en Roma e aqui ell fina sos dies en bones obres e nostre Senyor Deu fa aqui molts miraccles per amor dell