Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11051
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Elisabet
La canonització de santa Elisabet
Date traduït: 1290 [?] - 1320 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11552 BITECA
Location ff. dxv-dxxii
Incipits - Explicits rubr.: [dxv] De la vida de santa Alizabet
text: Aquest es lo proces e la forma de la vida de santa Elizabet qui fo canonitzade en lo temps del papa Gregori ... [dxxii] … santa Alizabet atorgua que fes ploure lagrimes de les set virtuts demanant que do a nos per la sua santa piatat virtut forsa e poder de ben viura en aquesta terra per so que siam dignes de reebra la gloria de Deu