Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1104
Authors Desconegut
Titles Crònica del regnat de Joan I
Date escrit: 1418 ca.
Text Type Prosa
Subjects Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
References Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 258-9 , n. 14164 Hauf
Editat a: Verrié (1950), Crònica del regnat de Joan I
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  1117
City, library and call number Salamanca  Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas 2664
Copied Barcelona [?], 1370 ca. Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?] (Bohigas)     
1369 d.   
1341 - 1360 (Soberanas)   
1401 - 1450 (Faulhaber)   
ID no. of specific copy cnum 1729 BITECA
Location f. 66rb-vb
Incipits - Explicits rubr.: [66rb] Del Rey en Johan
text: L2O Rey en Johan fo fill del dit Rey en .P. he ague .iij. mullers ... [66vb] … E mori en lo loch de foxa en ampurda a xviiij djas de May del any. MCCC.LXXXXVI E fo soterrat en la Seu de barchelona E puys treladat en lo Monastir de Poblet
Note segueixen anotacions en llatí. Segons Massó, Historiografia, abans d'aquesta crònica es copia una Croniqueta de Pere III


Copy 2 BITECA  manid  1115
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar 74 (primera part)
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 147 BITECA
Location ff. 117v-119v
Title Del Rey en Johan Primer fill de dit Rey en P terç
References Verrié (1950), Crònica del regnat de Joan I


Copy 3 BITECA  manid  1114
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] 212
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)   
1491 - 1500 (Soberanas)   
ID no. of specific copy cnum 146 BITECA
Location ff. 281v-282v
Incipits - Explicits rubr.: [281v] Del rey en Johan primer fill del dit Rey en .P. terç
text: M4ort lo Rey en .P. terç succehi a ell en sos Regnes e Comtats son fill primogenit lo Rey en Johan lo descurat ... [282v] … fon apres transladat enla esglesia del monestir de poblet Anima eius Requiescant jn pace Amen
References Verrié (1950), Crònica del regnat de Joan I
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 551