Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1104
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call Number Stamp. Barb.:: AAA.I.12
Title CONSOLAT | DEL MAR || BARCELONA | 1494
Printed Barcelona ,  1494-07-14 by Pere Posa     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 110 (= I + ii-vii + j-lxxxviij + 8 + 5 + 1 + I)
Collation 16 a-m8 n6
Page Layout 2 columnes42 línies (f. xxxiirb)
Size pàgina 297 × 205 mm (f. viij)
caixa 214 × 150 mm
columna 214 × 70 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (al cos del volum)
cap
Pictorial Elements Caplletres: caplletres gravades
Condition en molt bon estat, malgrat algunes taques d'humitat; errades a la colació: hii (per gii, esmenat), tot el quadern va mal signat
Binding pergamí sobre cartó
Previous owners Francesco Barberini, Cardenal [?]   (ex-libris en vermell al f. ii: “BIBLIOT. BARBARINA [1]837”, al centre una abella)
Associated persons Altres edició ordenada i corregida per: Francesc Celelles
Note les edicions del s. XVI reprodueixen aquesta; el colofó, amb la data d'impressió, va al final del Consolat, però després segueixen altres disposicions similars que podreien tenir la mateixa data d'impressió. Al f. xlviii hi ha una anotació a ploma tatxada: “[…] men[…] ph[…]t dame Cont[s]y[…]” de molt mal llegir
References Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Sheehan (1992), BAVI = Biblioteca e Arquivo Vaticano. Incunabula. Spanish Imprints , n. 19
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 1 , n. 3630
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 56-7 , n. 33
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lviii , n. 2
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 1 , n. 94
Catalogat a: Guarnaschelli et al. (1943-81), Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche d'Italia. A cura del Centro Nazionale d'Informazione Bibliografiche , n. 3179
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:20
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1325
Catalogat a: Reichling (1905-14), Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum, 2. Emendationes. Supplementum. Index generalis , n. 5646
Catalogat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 164
Internal Description Number of texts: 12
Number of copies in edition 4


Copy no. 1 BITECA  copid   1290
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 10-VI-25
Title of volume Llibre del Consolat de Mar. Barcelona 1494
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 4 + i-lxxxviii + 8 s/n + III
Collation 13-6 a-f8 g7 l-m8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 288 × 208 mm (f. xxxii)
Font gòtica
Pictorial Elements sense decoració. En el foli i (ra), caplletra de deu UP embotida i amb motius vegetals, en el foli i (vb) igual, però de cinc UP, i al m i de quatre UP; la resta de caplletres, senzilles de dues UP. Rúbriques i títols de mida més gran.
Condition volum restaurat però mutilat (incomplet i amb llacunes interiors: manquen els folis xvii, xxiv, xxxiii i xl; salta del foli lv al lxxxi. Errades en signatures de quadern g iiii en blanc (mancava un tros trencat que s'ha restaurat)
Binding pergamí, relligadura moderna (a l'interior es conserva un bocí amb escritura maldestra del s. XV procedent de l'antiga relligadura)
Note acèfal
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/48593http://cataleg.bnc.cat/record=b1653718~S13*cat vist 2017-05-25 vist 2017-05-25
References Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Reproducció parcial del Consolat de Mar (1494), exemplar de la BdC 10-VI-25 (2007)
Avenoza (1997), Inspecció personal
Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)


Copy no. 2 BITECA  copid   1239
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number Bon 7-IV-9
Title of volume G. 5 | CON- | SVLA | DO || 28
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 3-7 prel. + i-lxxxviii + 7 + 3 + III
Collation 13-7 a-l8 m7 n3
Size pàgina 281 × 191 mm (f. 1)
Font gòtica
Watermark sol amb una corona que duu al damunt una petita creu, a dreta i esquerra del motiu les lletres “S” i “R” (a les guardes)
Pictorial Elements sense decoració. Alguna caplletra de cinc UP amb fons vegetal, però la majoria senzilles, de dues UP. En el foli 1, caplletra de 10 UP, embotida i amb motius vegetals. Rúbriques de mida més gran.
Condition exemplar amb taques d'humitat; manquen folis al final, els dos darrers conservats estan trencats i del darrer a penes si se'n conserva un bocí. A la secció final (quaderns “m” i “n”) trobem una foliació antiga feta a ploma en xifres romanes que continua la impresa, tallada al marge superior; els folis de guarda anteriors i posteriors són moderns. Errades a les signatures de quadern g ii per h ii, g iii per h iii, giiii per h iiii (esmenades a ploma), i iiii per i vi. Manca el foli g vii, tallat. Sense errades en la foliació.
Binding moderna en pergamí amb tancadors i presilles de cordó, talls jaspiats en blau
Previous owners Gabriellis Osomar [?] (Floruit 1550 [?] - 1650 [?])   (ex-libris al f. iii a ploma: “Est Gabriellis Osomar” [?] no es veu clarament el cognom)
Isidre Bonsoms i Siscart, bibliòfil   ( Arm. 10. Est. 4o) 1922 ad quem
Associated persons al marge del f. IIII prel. una anotació a ploma, de mal llegir i tallada, que sembla feta per: Gaspar Pinós, altre Gaspar Galceran de Castre Pinós de So i d'Aragó-Gurrea, 1r. Comte de Guimerà (“Jo debart [?] fermat Gaspar Pinos fas testimoni com […]an Aguilo atingut de […] an Aguilo […] Gelebet”)
Note anotacions de lectors. Incomplet
References Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Avenoza (2003), Inspecció personal


Copy no. 3 BITECA  copid   1409
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call Number Inc. 84 | Antic 892
Title of volume LEYS | DELS | ACTES | MARITI
Writing surface Paper
Leaf Analysis VI + 1-88 + 8 + 5
Collation 18 a-m8 n5
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 200 mm (f. 32)
Font gòtica
Watermark columna (als ff. 1 prel.-73)
mà (f. 5 prel.)
àncora (f. 3 prel.)
Pictorial Elements caplletres gravades
Condition en molt bon estat; manca el darrer foli, en blanc. Errades a les signatures gij-giij (per h2-h4). al f. 76 hi ha un i iiij fora de lloc. Només duu foliació fins al f. LXXXVIII i després segueixen 13 folis en blanc; els folis de rúbriques tampoc van numerats
Binding semblant a la dels altres volums de la biblioteca
Previous owners Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27)   1615 (al verso del f. 1: “Ex libris Monserrati Rossellò”)
Note al f. 1: “Liber consulatis Maris cathalano sermone” per una mà del s. XVI. El colofó va al final del Consolat, però en segueixen altres disposicions similars que podrien tenir la mateix data d'impressió, com els Capítols del rei Pere que comencen al f. 95 i al 103 les Ordinacions dels consellers de Barcelona; al final una mà del s. XVI ha escrit “finjto libro”
References Martí (2005), Inspecció personal
Cossu Pinna et al. (1997), “Di alcuni manoscritti spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari [Nota codicologica a cura di P.C.]”, XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990). La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)


Copy no. 4 BITECA  copid   3170
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call Number Rés. *E. 35 | Antic *E. 28512; F. 1731.+A
Title of volume LIBRE | DE | CONSOLAT | DE MAR | BARCELON | 1494
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VII + 6 + 1-88 + 8 + 5 + VI
Collation 16 a-m8 n6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 283 × 200 mm (f. 32)
Font gòtica
Watermark columna (als ff. 1 prel.-73;)
mà (f. 5 prel.;)
àncora (f. 3 prel.)
Pictorial Elements caplletres gravades
Condition en molt bon estat de conservació; el f. 1 prel. recto i el verso del f. 6 prel. són en blanc. Atenció, a l'exemplar del Vaticà al f. 89ra llegim “N4NOs” [sic] i a BdC Bon 7-VI-9 “N4Oos” [sic], no hem pogut revisar la lectura de l'exemplar de París
Binding moderna, en pell amb ferros en sec i tall daurats; cinc nervis al llom
Previous owners Juan Nicoti   (nota en el primer foli preliminar: “De los libros de n Juan Nicoti | [text en grec] | Ne senza sfinge ne senza Edipo”)
Girona: Catedral   (ex-libris)
Note a la setena guarda, en un foli numerat 216, s'han copiat dues octaves medievals en francès. Actualment (juliol de 2006) la biblioteca només autoritza la consulta de l'exemplar a través de microlim
References Soriano (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Delteil et al. (1918-34), Annuaire de ventes de livres. [Manuscrits. Relivres armoriées]. Guide du Bibliophile et du livraire 164:67
Pellechet (1897-1909), Catalogue général des incunables des Bibliothèques publiques de France 3:29-30 , n. 3946