Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11048
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Eulàlia de Mérida
Date traduït: 1290 [?] - 1320 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11548 BITECA
Location ff. ccccxcvii-diii
Incipits - Explicits rubr.: [ccccxcvii] De la vida de santa Eulalia Emerita
text: Eulali Emerita fon de la terra de Portogal e nasque en la ciutat apellade Emeritra e fo verge qui per amor de Jhesuchrist sofferi xii cruels turments ... [diii] … en Berenguer bisbe de la cita ciutat e fundador e comensador de la dita seu passa dequesta vida en lany de nostre Senyor mxx nostre senyor Deu li do bon perdo e si fassa a tots faels chrestians Amen