Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11046
Authors Desconegut
Titles La vida de sant Bernat bisbe de Vic
Date traduït: 1300 ? - 1350 ?
Text Type Prosa
Subjects Vic
HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11546 BITECA
Location ff. cccclxxxvii-ccccxc
Incipits - Explicits rubr.: [cccclxxxvii] De la vida de sent Bernat bisbe de Vich
text: Sent Bernat fo bisbe de la ciutat de Vich empero fo primerament mongo del monestir de Santes Creus ... [ccccxc] … migensant la gracia de Jhesuchrist sent Bernat lus recaptara gracia e ajutori de qualsevol malaltia