Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11043
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Antoni fra menor
La vida de sant Antoni de Pàdua
Date traduït: 1290 [?] - 1330 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11540 BITECA
Location f. cccclxxiiii
Incipits - Explicits rubr.: [cccclxxiiii] De la vida de sent Antoni fra menor
text: Antoni framenor fo natural de Lisbona del regna de Castella e de la terra despanya e nasque de honrats parents ... e axi les mans juntes tinent lo seu sperit sen ana a Deu denant laltar major