Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11039
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de sant Barlam
Date escrit: 1290 [?] - 1320 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11531 BITECA
Location ff. cccciii-ccccxx
Incipits - Explicits rubr.: [cccciii] De la vida de Barlam
text: En aquell temps que hom comensave edifficar e bastir los monestirs ... [ccccxx] … Hon Jhesuchrist per merits daquests sants mostra aqui moltes virtuts e miraccles per infinita secula seculorum