Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1101
City and Library Reus Olim Vídua Font de Rubinat
Copied 1401 - 1500   
1391 - 1400 (ed. Font Rius)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-clviiiff.: 154 (ed. Font Rius)
Collation format bàsicament per quinions
Size pàgina 290 × 200 mm
Hand semigòtica
Pictorial Elements Caplletres: inicials que semblen a dos colors (vermell i blau), amb decoració afiligranada senzilla en el color de contrast
Rúbriques les rúbriques semblen fetes a tinta vermella (les fotografies en blanc i negre no permeten confirmar aquests detalls)
Other features Justificació: justificació respectada, no es pot apreciar el material
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: horitzontals centrats decorats
Condition manca el primer foli; foliació en xifres romans, centrada al marge superior
Previous owners Reus: Biblioteca Font de Rubinat  
Associated Texts Conté als folis cxxxv verso - cxxxv recto es copia: texid 1960 Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04 llatí
Note còdex avui en lloc desconegut; sense anotacions marginals; informació treta de les fotografies procedents del llegat Casacuberta, ara dipositades a la Biblioteca de Catalunya, comencen al foli vii verso
References Facsímil: Fotocòpia del Consolat de Mar de la Biblioteca Font Rubinat (1990)
Facsímil: Reproducció del manuscrit Consolat de Mar que pertanyia a la Biblioteca de la Vídua Font de Rubinat (2006)
Descrit per: Lamarca (2002), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. F
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. F
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. G
Descrit per: Brocà i de Montagut et al. (1916), “Un códice del Libro del consulado de mar, desconocido”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Descrit per: Brocà i de Montagut (1916), “Un manuscrit del Llibre del Consolat de Mar. Creació del Consolat mercantívol a Girona”, Revista Jurídica de Cataluña
Internal Description Number of texts: 1