Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10996
Authors Desconegut
Titles Capítols del gremi de forners de Mallorca de 1455
Date promulgat: Ciutat de Mallorca 1455-09-22
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Ciutat de Mallorca
DRET
OFICIS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1081
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa B102-V2-4
Copied 1401 - 1500 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11102 BITECA
Location f. 19r-v
Incipits - Explicits datatio: [19] Nouerunt vniuersi. Quod Anno anativitate domjnj Millesimo Quadringentesimo Quinquagesimo quintio Die videlicet lune vicesima secunda mensis Septembris
intr.: Coram nobili et magnifico domino ffarncischo de erillo mjlite (…) regente. Comaruerunt. Anthonius canet ... capitula tenoris sequeetum
salutatio: Molt noble e magnifich lochtinen general
pream.: Temps ha passat alguns no corcordants se delas obras de misericordia que cascun christia deu exercir ... [19v] … sien decretats e auctoritzats. Etc
text: P2rimo que deci auant negun conffrare dela dita conffraria dels dits fforners per alguna causa ne raho nos puesque desepar ne exir dela dita conffraria ... romanga en se força e virtut
Note segueix la confirmació en llatí. Mà cursiva humanística