Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10995
Authors Bernat de Llupià
Titles Capítols del gremi de forners de Mallorca
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Ciutat de Mallorca
OFICIS
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1081
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Fundació Bartolomé March Severa B102-V2-4
Copied 1401 - 1500 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11101 BITECA
Location ff. 17v-18
Incipits - Explicits text: [17v] I3tem que com en temps del noble mossen Olfo de proxida (…) de Malorques sia stat en hun capitol prouehit ... per lo qual se vinguen scruyre dubs tres jorns
text: [18] Jtem vol e mana axi mateix lo dit honorable lochtinent ... la meytat al fisch del senyor Rey e lalatra meytat ala caxa dela almonya
Note signatura autògrafa de Bernat de Llupià. Segueix la confirmació en llatí de 1437