Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1098
City and Library London BITECA libid 1017 The British Library The British Library
Collection: Call Number IA.52093
Title of volume EXIMENES | REGIMENT | DE LA COSA | PUBLICA || VALENCIA | 1496 [sic] Regiment dela cosa publica ordenat per | lo reuerent mestre Francesch eximenes
Imprint València 1499-01-28
Cristòfol Koffman
València: Ciutadans i oficials
Writing Surface Paper
Format 4t
Leaf analysis ff.: 78 (= I (captiva) + I (mod.) + i (portada) + 1-73 + I + I (captiva))
Collation a7 b-h8 i6 k4
Size pàgina 190 × 140 mm (f. 2) caixa 153 × 96 mm
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: al f. 1, de cinc unitats de pautat i decoració vegetal en tinta vermella; la resta de quatre i cinc UP, amb decoració vegetal però tinta negra Xilografia representa les Torres de Serranos amb les armes de València (gravades en vermell) sobre el portal; a cada banda tres dels jurats de la ciutat, a l'esquerra dos personatges més amb l'àngel de la guarda; a la dreta un monjo amb un llibre (al f. 1v) Rúbriques al f. 1 en vermell, la resta en tinta negra
Condition sense foliació impresa; foliació moderna a ploma en xifres aràbigues. Errades a les signatures de quadern: f iiij (la segona “i” al revés); i, i j, i ij (per i1-i3); els folis a 2-4 estan signats a, a ij, a iij respectivament
Binding pell vermella amb decoració geomètrica (marc) en daurat, amb la marca de la biblioteca de Salvá gravada al mig de les cobertes anterior i posterior. Tall del relligador en daurat
History of volume Adquirit 1899-05-15 (estampat al f. 72v)
Previous owners (in chronological order) Onofre Esquerdo (la seva signatura apareix als ff. ia i ib al foli de la portada)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris amb el seu monograma a l'interior de la coberta anterior)
Vicent Salvà i Pérez, llibreter 3666 (marca del llibreter a la relligadura)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Soriano (1997), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 10:23-24
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 611
Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones 2:700 , n. 3666