Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10985
Authors Desconegut [?]
Titles Ordinacions sobre les misses matinals de cor de l’any 1513
Date escrit: 1513 - 1514
Text Type Prosa
Subjects BITECA insid 1131 Ciutat de Mallorca: Seu
References Editat a: Seguí i Trobat (2015), La consueta de sagristia de 1511 de la Seu de Mallorca. Volum I: estudi crític. Volum II: edició del text
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2735
City, library and call number Ciutat de Mallorca  Arxiu Capitular de Mallorca 3400
Copied Ciutat de Mallorca, 1511-09-01 - 1511-11-08 Eloi Garriga, Prevere  Joan Font, Prevere     
ID no. of specific copy cnum 8984 BITECA
Location f. 132ra-va
Incipits - Explicits rubr.: [132ra] Ordinacio de les missas matinals
text: Dijous a xvijjj de agost del any M.D.xiij fonch feta determinacio per lo Reuerend capitol per les missas matinals de cor ... [132va] … y portat en S. francesch per los mateixos frares
Note es copien dues disposicions, una sobre les misses i l’altra sobre la sepultura dels preveres, que té diverses addicions a partir del f. 132vb referents a anys posteriors (1532 et passim)