Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10976
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Bartholomeo
De sant Bartomeu
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works Part de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Editat a: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:830-40
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 12129 BITECA
Location ff. cliiira-cliiiirb
Incipits - Explicits rubr.: [cliiira] De sent barthomeu
text: B2arthomeu apostol uench en jndia qui es al cap del mon ... [cliiiirb] … e fou li dade ermjnia per partida laqual conuerti molt benjgnament


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 12059 BITECA
Location ff. 207rb-209va
Incipits - Explicits rubr.: [207rb] Del nom de sant Barthomeu prolech
text: B4Erthomeu vol aytant dir co fil de penyament ... que per vna consideracio es mes propriament se pot negar
rubr.: De sant barthomeu
text: B4erthomeu apostol vench ala jndia que es enla fi del segle ... [209va] … En apres marturitzat axi co dit es el sen ana adeu gloriosament


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11585 BITECA
Location ff. 179vb-181va
Incipits - Explicits rubr.: [179vb] De sent bartolomeu apostol
text: B6Ertolomeu uol aytant dir con fil de penyant ... per .i. consideracio es propriament se pot negar
text: B6Ertholomeu apostol uenc ala india que es en la fi del segle ... [181va] … en apres fo marturiat ayxi con dit es e pus el sen ana adeu en gloria


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11478 BITECA
Location ff. cclxxx-cclxxxiii
Incipits - Explicits rubr.: [cclxxx] La interpretacio del nom
text: Bartomeu vol aytant dir com fill de penyantme o com fill de penyador ... que per una concideracio es mes propriament se pot neguar
tit.: De la vida de sent Barthomeu apostol
text: Bartomeu apostol vench a la INdia qui es al cap del secgla e entra en lo templa en que era la idola qui avia nom Estarot ... [cclxxxiii] … en apres marturiat axi com es dit ell sen ana a Deu gloriosament


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 10967 BITECA
Location ff. cxciiiira-cxcvvb
Incipits - Explicits rubr.: [cxciiiira] De sent bartolomeu la entrepretacion de nom
text: B4Ertolomeu uol aytant dir con fill de penjant ... per una consideracion es propriament mes se pot negar
rubr.: la uida de sent bartolomeu
text: B4Ertholomeu apostol uench ala jndia qui es cap del segla ... [cxcvvb] … en apres marturiat axi con dit es el sen ana adeu gloriosament


Copy 6 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11230 BITECA
Location ff. clxviiiva-clxxrb
Incipits - Explicits rubr.: [clxviiiva] La interpretacio de sanct Bartholomeu
text: [b]5Artholomeu vol tant dir com fill de penjant ... [clxixra] … e per altra consideracio mes propriament se poden negar
tit.: De sant barthomeu
text: [b]4Artholomeu apostol venc a les indies: qui son lo cap del mon e entra enlo temple devna ydola qui hauia nom astarot: ... [clxxrb] … En apres martirizat axi com es damunt dit: rete lo benauenturat apostol lanima alseu creador


Copy 7 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 11925 BITECA
Location ff. [?]-ccxxvira
Incipits - Explicits text: […] ... [ccxxvira] … Enapres martirizat: axicom es dit: rete lanima a deu
Note acèfal, manquen els ff. ccxxiii-ccxxv.


Copy 8 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10752 BITECA
Location ff. clxviiivb-clxxrb
Incipits - Explicits rubr.: [clxviiivb] La interpretacio de sanct Bartholomeu
text: B4Artholomeu vol tant dir com fill de penjant ami ... [clxixra] … e per altra consideracio mes propiament se poden negar
rubr.: De sanct Barthomeu
text: B4Arthomeu apostol vench a les indies : qui son lo cap del mon [clxxrb]