Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10975
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Symphoriano
La vida de sant Simforià
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works Part de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Editat a: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 2:828-29
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 7


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 12128 BITECA
Location ff. cliiva-cliiiira
Incipits - Explicits rubr.: [cliiva] De sent simphoria
text: S2imphoria nasch enla ciutat agustadinensi e dementre que era jouençel era be acustumat ... [cliiira] … que hanc lo foch nos acosta a ela per .i. get de pera


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 12058 BITECA
Location f. 207rb-va
Incipits - Explicits rubr.: [207rb] Del nom de sent Simfforia
text: S3imforia es dit de Simfonja per so car el fo encays vexel de musicha ... E fo ample a tots per amplesa de caritat
rubr.: De sent Simforia
text: [207va] S4imforia nasch en la Ciotat Augustudinensi e de mentre que el era jouensel era molt be acostumat ... [207va] … el castel fos compres per foch del mjg del foch exich la caxa sens tot mal e entira


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11584 BITECA
Location f. 179rb-vb
Incipits - Explicits rubr.: [179rb] De Sent Simforia
text: [179va] S5Imforian es dit de simfonia per so car el fo en quax uaxel de musica ... e fo lans als autres per auctoritat
text: S6Imphoria nasc en la Ciutat augustidinensi e dementra que el era jouencel era mot ben acustumat ... [179vb] … el castel fos escompres tot per foc de mig del foc axi la caxa ses tot mal


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11477 BITECA
Location ff. cclxxix-cclxxx
Incipits - Explicits rubr.: [cclxxix] La interpretacio del nom
text: Simforia es dit de simfona per ço car fo en quaix vexell de musica ... e foi leus als altres per actoritat e fo ample a tots per amplesa de caritat
tit.: De la vida de sent Simforia
text: Simforia nasch en la ciutat Agustudinense e dementra que ell era jovençell era molt be acostumat ... [cclxxx] … on con ell les portas a hun castell el castell fos compres tot per foch de mig del foch axi la caxa sens tot mal e antegra


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 10966 BITECA
Location f. cxciiiva-vb
Incipits - Explicits rubr.: [cxciiiva] De sent simforia
text: S2imforia nasch enla ciutat augustidinenci e dementre que el era jouencel era [f. cxciiivb] molt noblement acustumat ... el castel fos escompres tot per foc del mig del foc axi la caxa entegra sens tot mal


Copy 6 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11229 BITECA
Location f. clxviiiva-vb
Incipits - Explicits rubr.: [clxviiiva] La interpretacio de sanct Simphoria
text: [s]5Jmphoria es dit de simphonia. Perço com ell fon quasi vexell de musica: ... e fon leuger als altres per mansuetut:e fon ample a tots per caritat
tit.: La vida de sanct simphoria
text: [s]5Jmphoria nasque enla ciutat de augustudinensi. E mentre que era joue:era molt ben acostumat ... [clxviiivb] … E com ell les portas en vn castell:e lo castell cremas: la capsa stigue en mig del foc que may no crema


Copy 7 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10751 BITECA
Location f. clxviiiva-vb
Incipits - Explicits rubr.: [clxviiiva] La interpretacio de sanct Simphoria
text: S4Jmphoria es dit de simphonia. Per ço com ell fon quasi vexel de musica ... e fon ample a tots per caritat
rubr.: La vida de sanct Simphoria
text: S5Jmphoria nasque enla ciutat de Augustudinensi. E mentre que era joue: era molt ben acostumat ... [clxviiivb] … la capsa stigue en mig del foch que may no crema