Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1096
Authors Consell de Cent
Titles Consueta dels Consellers de la ciutat de Barcelona
Date promulgat: Barcelona 1388-11-25 - 1389-04-25 a quo (F. Valls)
Text Type ProsaOrdenança
Subjects Barcelona
ASSOCIACIONS
DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1109
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 65
Copied Barcelona [?], 1391 - 1441 ad quem (darrera disposició afegida)   
ID no. of specific copy cnum 135 BITECA
Location ff. i-xxiiiiv (fol. ant.)ff. 1-24v (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [i] Libre appellat consueta
pream.: M4Anifesta cosa es que tots anys en la festa del benauuyrat [sic] apostol sent Andreu se elegen Consellers dela Ciutat de barchinona per priuilegi dela dita Ciutat e la manera quis te enla eleccio dels dits Consellers es aquesta
text: S2o es [els dos mots ratllats] Es saber quen lo dia dela festa de sent Andreu ajustat lo Consell de Cent Jurats dela dita Ciutat enla casa comuna ... [xxiiiiv] … E en lentrament del dit offici deu jurar de hauer se ben e leyalment en aquell
Note hi ha alguns textos afegits aprofitant els marges i els espais en blanc, amb lletra menys acurada, però que fan referència al mateix tema que l'obra principal