Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1095
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number d.IV.19 | Antic IV.F.31 | Antic IV.K.3 | Antic VI.K.14 | Antic IV.D.3
Copied 1491 - 1500 (J. Riera)   
1401 - 1410 (Castañeda it. 40)   
1491 - 1500 (Castañeda it. 66)   
1391 - 1410 (Segons Pérez Mingorance, entre aquests anys es van copiar les Meditacions de la mort, l'Art de ben morir i el Tractat del molí espiritual)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 120 (= 1-116 + III)
Collation 1-320 414 534 612
Page Layout 22-25 línies23 línies (més general al volum)
Size pàgina 141 × 112 mm
caixa 95 × 70 mm (ff. 1-44)
caixa 95 × 65 mm (ff. 45-58)
caixa 92 × 60 mm (ff. 62-72)
caixa 99 × 65 mm (ff. 109-117)
Hand diverses mans, gairebé una per caixadues mans que utilitzen una carolina librària del s. XIV (ff. 45-58 i 62-72) (Pérez Mingorance)altres mans que empren gòtica catalana i bastarda, unes del s. XIV i d'altres del XV (id.)
Watermark altres paper sense filigrana, però vergurat (ff. 62-75)
altres paper sense vergures ni filigranes (a la resta del volum)
Pictorial Elements Altres: la primera capital, que té forma de serp, fou realitzada en vermell i blau; majúscules safranades. Als ff. 45-72 rúbriques en vermell i inicials en vermell i blau, que imiten la uncial; algunes majúscules ombrejades en vermell; la caplletra del f. 62 té boniques decoracions florals, és en vermell amb el fons sèpia. Els ff. 62-72 tenen els calderons en vermell, el f. 76 títol i inicial en vermell. La resta del volum sense decoració; es marquen les inicials amb majúscules de major cos, però amb la mateixa tinta del text
Other features Justificació: a mina de plom (als folis de paper)
Justificació: sense caixes marcades (a alguns folis de paper)
Justificació: no tenen caixes marcades, o bé són pautats a punta seca (f. 58) (els folis de pergamí)
Reclams: sense reclams
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Condition volum en bon estat, malgrat que el f. 62 està desenganxat. El volum té dues foliacions antigues en xifres aràbigues, una centrada i l'altra al marge dret. Errades en aquesta segona foliació, que esmena erròniament diversos folis (que eren correctament numerats), sumant-ne un dígit; això afecta els ff. 21, 29, 44, 49, 57, 61, 109, 112 i 116, tots els ratllats i acompanyats de l'esmena (p. e. 21 es converteix en 22). El volum acaba amb 4 folis en blanc sense numerar, el darrer dels quals està enganxat a la coberta posterior; conservació: són en blanc les guardes modernes, les guardes antigues, els ff. 1-2r, 57v-60v, 71v-74v, 98v-108v, 111v i del 117v al final del volum
Binding de la biblioteca, segle XVI, amb talls daurats
Note volum de petit format, probablement destinat a una dama; Al verso de la segona guarda preliminar antiga diverses anotacions, primer les diverses signatures antigues; una taula antiga del volum, del s. XVI, segurament contemporània de la relligadura: 1. meditaçiones de las quatro portrimerias del hombre en la lengua lemosina 2. Para bien morir en lamisma lengua +. Reuelaçiones de Sta Melchides en lamisma lengua Una mica més avall, per una altra mà i tinta: +eadem lingua, de angelo custode -et illa Sta Mel[…] septum erat (…) Nota en llatí sobre les obres y el seu contingut
References Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 87
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Descrit per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 30-2 , n. 55-60
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 28, 38 , n. 65-6
Internal Description Number of texts: 6