Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1093
Authors Desconegut
Titles Constituciones fratrum Ordinis beatissime Dei genitricis Marie de Mercede
Constitucions dels pares de l'orde de la Verge Maria de la Mercè
Date escrit: 1272
traduït: 1304 a quo
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subjects MONACAT
References Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 88.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 88.1.1
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1965
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Còdexs “Varia”, II
Copied 1401 [?] - 1500 [?]   
ID no. of specific copy cnum 1676 BITECA
Location ff. 44-53v
Incipits - Explicits rubr.: [44] Seguexen se les constitucions dels pares antichs del orde dela vertge maria dela merce dels Catius christians les quals foren ordenades en lany Mill docens setanta e dos
text: C9om deu pare de misericordia e deu de tota consolacio e donador de conort en tota consolacio Jeshus christ son fill ... [53v] … qui en aytal manera sera vestit e quell git hom de cassa. Deo gracias
References Marnierre (1999), Inspecció personal


Copy 2 BITECA  manid  1106
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris n.a.l. 1788
Copied Barcelona, 1444   
Barcelona, 1445 (Avril et alia)   
1445 - 1550 (inventari)   
ID no. of specific copy cnum 132 BITECA
Location ff. xxxij-xxxviijv
Incipits - Explicits rubr.: [xxxij] Seguexense les constitucions dels pares antichs del orde dela uerge maria dela merce dels catius christians les quals foran ordenades en lany MCC setanta e dos
prol.: C14Om deu pare de misericordia et deu de tota consolacio donador de conort en tota consolacio ihesuchrist son fil per la sua gran misericordia trames en aquest setgle per uisitar tot lo humanal linatge qui en aquest segle era ... [xxxijv] … tots temps per tots les nostres frares sien ob seruades complides e mantengudes Aquesta es la forma des constitucions ques seguexen areu
rubr.: Del capitol general e dela sua forma i.
text: [xxxiijr] S4Tablim e ordenam que cascun any enla festa de santa creu dentran del mes de maig sia fet capitol general en aquell loch en que manara lo maestre que sia auistat ... [xxxviijv] … e encara que li sia despulat labit al frare qui en aytal manera sera vestit e quel git hom dela cassa. Deo gracias
Note afegit a continuació de la rúbrica es llegeix, de mà posterior: “en lo Capitol General celebrat en Barcelona en les Kalendes de Maig sent General el Reveredissim Frare Pere de Amer IV. General Lech. Vide Supra fol XI pag. 1. num. 4”