Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1093
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 508 | Antic R. C. 8495
Title RECUEIL | DE | TRAITÉS | DE | MEDECINE
Joan. e bensue [ed joan] de Par[ma] pract. m[ed…]
Copied 1451 - 1500 (J. Riera)   
Barcelona [?] (Cifuentes) ,  1441 [?] - 1460 [?] (Cifuentes)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 67 (= III + 1-61 + III) (guardes del s. XIX, època relligadura)
Collation 16/7 2-512
Page Layout 2 columnes52 línies (f. 2)
Size pàgina 285 × 205 mm (f. 2)
caixa 201 × 118 mm (f. 2)
columna 201 × 50 mm
Hand gòtico-humanística
Watermark sagetes creuades dins d'un cercle (al f. 7,) (del tipus Briquet 6303, Roma: 1462, 1471 i 1474, Udine: 1465)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc de 2 unitats de pauta per a les caplletres amb lletra de guia
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color algunes lletres safranades
Altres: el reclam del f. 33v és en vermell, com la rúbrica que segueix al f. 34
Other features Justificació: a punta de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: deu perforacions rodones molt a prop del tall, amples marges exteriors per encabir anotacions
Reclams: horitzontals a la part dreta del marge inferior, manquen al darrer quadern
Condition la foliació és moderna; volum amb moltes taques d'humitat, brutícia i fongs
Binding mitja relligadura, llom de pell marró i coberta de pasta amb aigües, teixell de pellvermella i llom amb daurats, del s. XIX
History of volume Adquirit 1892
Note al f. 61rb mans posteriors van copiar algunes receptes; al f. 1 es llegeix mig esborrat el títol: “Joanit”; i una llista de persones al f. 61: “bernat furner quj sta altint petit lopis hostaler quj sta al lou bartomeu alarit quj hesta sobra lo molj de na roualla”. Al f. III de guardes preliminars nota de la biblioteca amb el títol del volum que després trobem al teixell i referència a l'inventari de 1892. Les anotacions marginals duen calderons vermells i algunes lletres estan safranades, són de la mateixa mà del text
References Facsímil: Microfilm del ms. esp. 508 de la BNP. Tractat de medicina (2002)
Tractat a: Badia (1996-07-14), Una colección de valor inestimable para la filologia catalana: los códices “espagnols” de la Biblioteca Nacional de París [conferència pronunciada el 14 de juliol]
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2003), “Nota sobre la traducció catalana del De medicinis simplicibus d'Abu-l-Salt de Dènia”, Traducción y práctica literaria en la Edad Media Románica. Traducció i pràctica literària a l'Edat Mitjana Romànica
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 102-3
Internal Description Number of texts: 7