Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1091
Authors Desconegut
Titles Consolat dels teixidors de tintures
Date escrit: 1325-01-04
Text Type ProsaOrdenança
Subjects OFICIS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1012
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial Z.I.4
Copied 1381 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 130 BITECA
Location ff. 182rb-184ra
Incipits - Explicits rubr.: [182rb] Ordinaciones consulum textorum (…) barchinone
salutatio: N2ouerint (…) Jacobo dei gratia Regi Aragonum ... [182vb] … sunt continencie subsequentis
rubr.: Dels Taxjdors
text: A2questa es la forma dell [sic] consolat dels tixidors de tintures ... [184ra] … tan tost con per los dits consols es atrobada alcuna persona que en los dits bans o en alcuns daquells es caiguda
execució: Mandamus itaque vicario nostro ... apponendum
datatio: datum barchinone .quarto. Prius [?] Januarij. Anno dominj .Mo. ccc. xxv.
auten.: Sig ✠ num Jacobi dei gratia ... qui hec concedimus et firmamus
testimonis: Testes sunt Gasco oscense episcopus ... bernardus de Angularia
certificació: Sig ✠ num G. augustinj scriptoris predicti dominj Regis qui mandato ... hec scribi feci et clausi. loco die et Anno prefixo