Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1091
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 54 | Antic 21-4-11 | Antic x.13.22 | Antic 31-4-11 -Faraudo- | Antic
Title Serradell | poesias | MS | 54 | BUB
Testament poètic del famós Serrallonga, y Complans en la presa de la ciutat de Constantinopla
Copied 1452 a quo (colofó del Testament)   
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 82 (= I + 1-81) (fol. moderna)ff.: I + i-xlvij + l-lviiij + lxxiiij-lxxxxvij (fol. antiga)
Collation 122 213/12 310 46-11/12-17,20-22 54/
Page Layout 19 línies (ff. 1-45)18/20 línies (ff. 45v-81) 16 línies (f. 52)
Size pàgina 137 × 97 mm (f. ii)
caixa 92 × 68 mm (f. ii: f. i-xlv)
caixa 81 × 65 mm (f. xlvi: ff. 45v-81)
caixa 100 × 75 mm (ff. 55-57)
Hand dues mans: una gòtica força acurada (ff. 1-42)una segona mà, més cursiva (ff. 45v-80v)
Watermark carro de dues rodes, difícil d'identificar en estar tallat (a tot el volum)
Pictorial Elements Altres: sense decoració
Tocs de color alguns tocs de tinta més clara que la del text a les inicials, que potser fos groga originalment (només a la primera obra)
Other features Justificació: a punta seca (primera part (primera obra))
Pautat: amb línies de guia per als renglons (primera part)
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia de la justificació en blanc (primera part)
Perforacions: són molt poc visibles les quatre perforacions que serviren per traçar les línies verticals de la justificació, ja que es troben als marges extrems i han desaparegut en la major part dels folis (primera part)
Justificació: a mina de plom, molt tènue, que no marca el marge inferior de la caixa (segona part (resta del volum))
Pautat: sense línies de guia per als renglons (segona part)
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia, generalment, ha quedat en blanc i també hi ha una línia en blanc entre les dues estrofes que ocupen cada full (segona part)
Perforacions: trobem altre cop restes de les quatre perforacions rodones, en la mateixa posició que a la primera part
Reclams: sense reclams visibles
Signatures: sense restes de signatures de quadern
Condition són en blanc els ff. 42v-45r, 53v-54v i 57v; entre el foli 57 i el 58 es veuen 10 talons. Volum amb doble foliació, una de moderna i una altra d'antiga; la moderna, a llapis, numera des del f. 48 fins al final; és difícil reconstruir la seva estructura, donat que s'han perdut molts folis i que l'estat dels quaderns no ajuda gaire; del segon quadern probablement en manquen dos folis al final i, probablement, un a l'inici; del tercer quadern s'ha tallat la segona part, restant visibles els deu talons; del quart quadern manquen els cinc primers folis i els 18è i 19è; del quadern final no podem reconstruir l'estructura
Binding moderna, de cartó, molt deteriorada; la coberta inferior i els darrers folis s'han desprès
Associated persons Altres al f. 81 final -avui desprès- es transcriu un albarà de: Joan Claver, clergue secular
Altres a favor de: March Vidal (Floruit 1505) (“Yo Johan clauer preuere beneficiat en lo monestir de pedralbes e procurador (…) en lur nom he rebut de vos en march Vidal (…) per lo mes de octubre e viiij sous [?] per lo mes de nohembre (…) de ma mia a xiiij de dembre ay [sic] sus dit so es Mill sincents e si[nch]”)
Other associations Works cnum 1859 MS: Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem. Barcelona: Catalunya (BNC), 165, 1801 - 1900
Note al final del volum hi ha anotacions diverses, algunes de la mateixa mà en vulgar i llatí, que són proves de ploma, la primera pot reproduir uns versos: “Tro al present jorn de vuy | E dic ma culpa”. Volum format per dues unitats codicològiques
References Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BUB 54 (2000)
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (1999), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:57-8
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 40 , n. o
Internal Description Number of texts: 4