Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1090
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/10265 | Antic 10265 | Antic Ii-109 | Antic Plut. II Lit. N núm. 12 | Antic 4-4-16
Title COLLATIONS | DELS SANTS | PARES | EN LEMOSIN
Colaciones de los santos padres en catala
Copied 1426 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 112 (= II + i-ii prel. + i-lxxviii + 79-107 + I)
Collation a-f16 g8/5
Page Layout 2 columnes29 línies (f. 2ra) 33 línies (f. 81ra)
Size pàgina 295 × 215 mm (f. 2)
caixa 195 × 148 mm
columna 195 × 67 mm
Hand semigòtica de mitjan s. XV, amb astes descendents amb influència de la bastarda, molt formada i regular, obra d'un copista professional, de fet, la lletra bastardeja irregularment (Beltran)
Watermark altres arbre amb tres branques (als ff. 9, 3-13, 80-101,) (semblant a Piccard 127270, València: 1402)
muntanya de tres cims i creu (al f. 17,) (molt propera a Piccard 150485, Barcelona: 1393 i gairebé idèntica a Piccard 150473, Firenze: 1406)
muntanya sobrepujada de creu (als ff. 17-77) (semblant a Briquet 11719, Siena: 1401-1419)
Pictorial Elements Rúbriques en vermell
Caplletres: caplletres senzilles en vermell i blau; caplletra inicial de la segona obra embotida, feta amb molt poca traça
Calderons en vermell i blau
Tocs de color majúscules amb tocs de vermell
Other features Justificació: a mina de plom, tipus Derolez 43
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: són visibles deu perforacions fetes amb un punxó unes i d'altres amb un instrument que deixa una menuda marca vertical, totes elles situades a frec dels talls
Reclams: horitzontals sota la segona columna, amb decoració
Signatures: llevat dels quaderns “e” i “g”; signatures de quadern alfanumèriques en tinta marró
Condition des del foli 1 fins al 77 conserva la foliació antiga en xifres romanes feta a ploma; a partir del 79 comença una moderna a llapis i xifres aràbigues. Alguns folis despresos; els ff. 77v-78v són en blanc. Manquen els tres darrers folis del quadern final, arrencats probablement per estar en blanc
Binding moderna, en tafilet marró amb ferros daurats, filets als plans i als entrenervis. Guardes del davant en pergamí
History of volume Adquirit 1886
Previous owners Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana   ( XXXVI) 1458 ad quem
Madrid: Biblioteca Osuna e Infantado   ( Rocamora, 58Plut. II, N., 12)
Note segons Mn. Batlle “El text de la primera part del n. 11 [de l'inventari de la Reina Dona Maria de 1458] sembla, de fet, exactament el mateix que el dels 77 primers folis del ms. de Madrid” (p. 313)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042626&page=1 vist 2014-08-06
References Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1005-9 , n. 193
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm del ms. 10265 de la BNM. Col·lacions de Joan Cassià (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:117
Facsímil: Reproducció del manuscrit 10265 de la BNM (2008)
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:539
Tractat a: Riera i Sans (1984), “Fra Francesc Eiximenis no és l'autor de la Doctrina compendiosa”, Miscel·lània Sanchis Guarner
Tractat a: Batlle (1976), “Dues versions medievals catalanes d'Apostegmes”, Studia Monastica 55-59
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versió catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = Miscel·lània Anselm M. Albareda, 1 297n i 313
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 78-9 , n. 10265
Tractat a: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 613-4
Descrit per: Schiff (1905), La Bibliothèque du marquis de Santillane. Étude historique et bibliographique de la collection de livres manuscrits de don Íñigo López de Mendoza, 1398-1458, marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares. Humaniste et auteur espagnol célèbre, précédée d'une introduction biographique, avec des notes, appendices contenant des documents et une table alphabétique 160 , n. XXVI
Catalogat a: Rocamora (1882), Catálogo abreviado de los manuscritos de la Biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Osuna e Infantado, hecho por el conservador de ella 17-8 , n. 58
Internal Description Number of texts: 3