Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1089
Name Albert de Brescia (Trad.)
Albertanus de Brescia
Sex H
Associated persons amic de/d': Vicenç, amic de/d' Albertanus Brixiensis,
Affiliation fe catòlica romana
Author texid 1634 Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500
texid 1424 Albertanus Brixiensis, Llibre de consolació i de consell (tr. Desconegut), traduït 1246 a quo - 1315 ad quem
texid 1425 Albertanus Brixiensis, Llibre de l'amor i de la caritat (tr. Desconegut), traduït 1250 [?] - 1350 [?]
texid 1426 Albertanus Brixiensis, Tractat de bel parlar (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Associations with MSS, Editions, or Copies