Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1086
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 212 | Antic Anc. fonds, 7249 | Antic R. B. II, 863
Title CHIRURG | ET | MEDICINA
chirurgia & medicina de gli huomenj, caually & falconi
Espaignol | la Cyrugia de homini caualli & falconi in lingua catalana
Copied 1351 - 1400 (Bohigas i Riera)   
1341 - 1360 (Lola Badia)   
1401 - 1450 (Panunzio)   
1401 - 1500 (ff. 124v-125)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + i-cxxiiii + cxxv + I
Collation 1-912 1010 118
Page Layout 2 columnes (ff. 1-124r) 1 columnes (ff. cxxiiiv-cxxvv) 50 línies (f. 3ra) 50 línies (f. 57)
Size pàgina 345 × 245 mm (f. 3)
caixa 255 × 177 mm
columna 255 × 80 mm (f. 3ra)
caixa 255/256 × 176 mm (f. 57)
columna 255/256 × 83/79 mm (f. 57)
Hand gòtica librària de bona factura, 2/2 s. XIV (ff. 1-124r) (Avenoza) cursiva del s. XV (ff. 124v-125v) (Avenoza)
Pictorial Elements Caplletres: decorades en blau i vermell, amb filigranes en color de contrast
Orles petites orles en blau i vermell amb filigranes de color de contrast (f. 1)
Rúbriques en vermell (als marges són visibles les indicacions per al rubricador)
Calderons en blau i vermell
Tocs de color algunes lletres duen tocs de color
Other features Justificació: a mina de carbó marronós
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Perforacions: perforacions rectes assenyalant les línies bàsiques de justificació, fora de la caixa
Reclams: horitzontals centrats al peu de la segona columna (quaderns primer al tercer i setè)
Reclams: horitzontals centrats amb decoració en tinta vermella (quaderns quart i cinquè)
Reclams: horitzontals centrats sense decoració (quaderns novè i desè)
Reclams: de la mateixa factura que el primer tipus, però arrenglerat amb el marge interior de la segona columna (quadern sisè)
Reclams: horitzontal al peu de la segona columna, reclam doble (quadern vuitè)
Signatures: alfabètiques o numèriques a la primera part de cada quadern “i…vi” en vermell o “a…f” en negre
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Condition bon estat, reforços de paper als fons de quadern
Binding pell vermella sobre cartó amb daurats, llom deteriorat, amb les armes de Louis XIV als plans, havia tingut els talls daurats, llom de sis nervis amb flors de lis als entrenervis
History of volume Adquirit 1682 a.
Previous owners Barcelona: Casa reial   (Riera)
Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó  
Blois: Bibliothèque   ( 1689) (Inventaire de 1544)
Note Als ff. 124v-125v hi ha diverses receptes, que ocupen tot el foli, escrites sense respectar les caixes. Als marges del f. lxxv el copista ha afegit un text extens que s'havia oblidat, segons anuncia una nota de crida
References Tractat a: Badia (1996-07-14), Una colección de valor inestimable para la filologia catalana: los códices “espagnols” de la Biblioteca Nacional de París [conferència pronunciada el 14 de juliol]
Facsímil: Fotocòpia del Ms. Paris, Bibliothèque Nationale, esp. 212 (1990)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Lupis et al. (1987), “La pístola a Tolomeu emperador d'Egipte en la tradició venatòria medieval romànica i l'estructura epistolar del gènere venatori”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7 16
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 101-2
Catalogat a: Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 168 , n. 216
Catalogat a: Cranz et al. (1971-86), Catalogus translationum et commentariorum Mediaeval and Renaissance Latin translations and commentaries. Annotated lists and guides 3 , n. 299/II
Tractat a: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 20
Tractat a: Karl (1929), “Theodoric der Katalane und seine Chirurgie. Eine philologisch-medizingeschichtliche Studie nach Handschriften und Wiegendrucken”, Zeitschrift für Romanische Philologie 256-7
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 1:29 i 247
Catalogat a: Omont (1908-13), Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale 4:29
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 33 , n. 94
Internal Description Number of texts: 24