Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1083
Name Jacob Bonet de Perpignan, Sen Bonet (Trad.) (Millás Vallicrosa)
Jacob b. David b. Jomtob, En Bonet
Jacobi fil David Bondiei
Jacobus Boneti
Sex H
Milestones Lloc vinculat: Perpignan
Affiliation astròleg
astrònom
fe jueva
Author texid 1419 Jacob ben David Bonjorn, Canons de les taules astrològiques (tr. Desconegut), compilat 1361
texid 2058 Jacob ben David Bonjorn, Regles per a la utilització de les taules de Bonjorn, escrit 1361
texid 3674 Jacob ben David Bonjorn, Taules astronòmiques, compilat 1361
Associations with MSS, Editions, or Copies