Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1082
Authors Desconegut
Titles Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa
Complant a la lamentable presa de Constantinoble
Date escrit: 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem
Text Type Vers
Metrics 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
Subjects Istanbul
HISTÒRIA
RELIGIÓ
References Editat a: Riquer Permanyer (2008), “Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Riquer Permanyer (1997), Poemes catalans sobre la caiguda de Constantinoble 25-42 i 68-80 , n. 5 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 191 , n. 0.110 (219:365)
Tractat en: Piccat (1987), “El planh per la caiguda de Constantinoble”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 15 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 7 62-74
Editat a: Massó Torrents (1935), “Quarante octaves à la perte de Constantinople”, Eis mnemen Spyridonos Lamprou 418-421 (ed. parcial)
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:130-135 (ed. parcial)
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 247-256
Editat a: Ametller y Viñas (1889), “Un threno catalán dedicado a la toma de Constantinopla por los turcos”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencia - Artes) 331-344 i 366-375
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  1091
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 54
Copied 1452 a quo (colofó del Testament)   
ID no. of specific copy cnum 114 BITECA
Location ff. xlvv-lv (fol. ant.)ff. 45v-53 (fol. mod.)
Incipits - Explicits rubr.: [xlvv] Complants dela presa del contestinoble
text: Plors plants senglots e gemechs de congoya ... [lv] … vullats gujar / car uos sou lur muralla
Condition incomplet
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 7, 6 x 8, 1 x 7, 13 x 8
Note manquen els vv. 81-144, 160 i 215 de l'edició de Riquer. L'absència dels vv. 81-144 ha estat produïda per la pèrdua de dos folis. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornade”


Copy 2 BITECA  manid  1320
City, library and call number Saragossa  Biblioteca Universitaria 210
Copied 1471 - 1500 (Beltran)   
1451 - 1465 (Piccat)   
1461 - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 7623 BITECA
Location ff. 234v-241
Incipits - Explicits rubr.: [234v] […] pres a xxviij de maigh M cccl tres e a xxviiijo del dit mes e any fonch presa la ciutat dempera per lo dit turch
text: P2lors plants senglots e gemechs de congoxa ... [241] … Vullau guiar car vos son llur muralla
Poetic Stanza 40 x 8, 1 x 4
Note Les estrofes xxiv-xl duen, al marge de la part esquerra de cada full, el nom de la persona a qui s'adreça l'apòstrofe. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
References Ametller y Viñas (1889), “Un threno catalán dedicado a la toma de Constantinopla por los turcos”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencia - Artes)


Copy 3 BITECA  manid  1001
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 482
Copied 1481 - 1500 (Piccat ed.)   
ID no. of specific copy cnum 113 BITECA
Location ff. 227ra-228rb (fol. mod. a llapis)ff. 220ra-221va (fol. ant. a ploma)
Title Coranta Octauas Catalanas ala lamentable Perdua de Constantinopla, f. 1, mà posterior
Incipits - Explicits text: [227ra] Plors Plants sanglots / e gemechs de congoxa ... [228rb] … Vullats guiar / car uos sou lur muralla
Poetic Stanza 40 x 8, 1 x 4
References Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 36


Copy 4 BITECA  manid  2051
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 165
Copied 1801 - 1900   
ID no. of specific copy cnum 1859 BITECA
Location ff. 201-203
Incipits - Explicits tit.: [201] Complanth de la presa de contestinoble
text: Plors, plancs, senglots é gemetgs de congoya ... [203] … los ossos dins foren als cans donats | De singulars reliquias
Condition fragment
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 1
Associated MSS and editions manid 1091 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 54. 1452 a quo. Bernat Serradell, Un jorn, cansat de treballar, escrit 1422-01-22 - 1424.
Note fragment corresponent als vv. 1-80 i 145-169 de l'edició de Riquer. El darrer vers d'aquest testimoni i el final de la seva estrofa antepenúltima s'han transmès fragmentàriament: “e lo restant” i “De singulars reliquias”. És còpia de B1