Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1082
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number d.II.15 | Antic vij.H.4
Title [D]E ARAGON
Copied 1464-07-07 a quo (data de la Requesta, segons Pérez Mingorance)   
1461-06-21 a quo (data de la Petició, segons Pérez Mingorance)   
1462 a quo   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 379 (= III + 1-373 + III)
Collation 111 216 38 410 518 616 7-814 99 1016 1114 1216 1314 1416 156 1616 1714 18-1916 20-212 22-2512 2614 27-2912; volum format per quaderns de mides diverses, dominen els de set i vuit bifolis, alguns tenen restes de bifolis tallats i d'altres de fulls encartats
Page Layout 30 línies (f. 10)42 línies (f. 13)38 línies (f. 28)
Size pàgina 300 × 215 mm
caixa 195 × 155 mm (ff. 10-11 caixes molt irregulars, mesurades al primer foli de la disposició)
caixa 195 × 110 mm (ff. 12-26 mesurat al f. 13)
caixa 194 × 112 mm (ff. 27-31)
Hand cortesana (ff. 10-11v) notarial (ff. 12-26)mà del s. XV (ff. 27-31v) gòtica altres mans gòtiques amb diversos graus de cursivitat (resta del volum)
Watermark ulleres amb creu (al cos del volum,) (Briquet 10626, Lucca: 1467, Perpinyà: 1476;)
tisores (al text llatí) (Briquet 3685, Firenze: 1459-1460, Lucca: 1465;)
campana (al quart quadern;)
unicorn (al f. 8;)
muntanya de tres cims (al f. 274;)
carro (al f. 119;)
raïm (al f. 272;)
muntanya de tres cims amb creu (al f. 274;)
carro diferent de l'altre del volum (al f. 343)
Pictorial Elements Caplletres: la primera obra catalana està decorada amb caplletres de cos superior (10-29mm) i ombrejades en vermell; calderons (algun amb una petita filigrana) i títols, en vermell. La segona i la tercera obra catalanes tenen una senzilla decoració amb caplletres de cos superior (15-50mm), fetes sempre en l'estil de notaria, amb ombrejats en vermell a les caplletres i a les majúscules de text de cos lleugerament superior; calderons en vermell. Totes les caplletres de cos superior inclouen una decoració molt efusiva i rica, amb llargues cues i curves, a més de dobles i triples línies de decoració
Caplletres: de cos superior (10-29 mm) i ombrejades en vermell (primera obra)
Calderons en vermell (algun amb una petita filigrana) (primera obra)
TÍtols en vermell (primera obra)
Caplletres: amb senzilla decoració amb caplletres de cos superior (15-50 mm), fetes sempre en l'estil de notaria, amb sombrejats en vermell a les caplletres i a les majúscules de text de cos lleugerament superior. Totes les caplletres de cos superior inclouen una decoració molt efusiva i rica, amb llargues cues i curves, a més de dobles i triples línies de decoració (segona i la tercera obra catalanes)
Calderons en vermell (segona i la tercera obra catalanes)
Other features Justificació: el primer text no té cap mena de justificació; el segon té la caixa traçada a punta de plom, amb línies de guia per als renglons tirades a tinta marró molt clara i la primera línia escrita; aquest tipus de justificació arriba fins al f. 27 -primer de la tercera obra- la resta dels folis d'aquesta peça no duen línies de guia per als renglons i la pauta està ocupada de manera més irregular; a partir del f. 275 trobem pautat tabeliònic
Perforacions: perforacions rodones als extrems de les línies fonamentals de justificació, molt a prop dels talls
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Reclams: alguns quaderns no en tenen i a partir del cinquè (f. 63), coincidint amb un canvi de mà trobem reclam vertical ajustat a la línia de la caixa, més endavant torna a aparèixer un reclam horitzontal, al quadern dotzè (f. 155), ara decorat amb un traç vermell; reclam centrat horitzontal al segon quadern
Signatures: numèriques al primer foli del quadern (p. e., f. 133 = 8a) o alfanumèriques (f. 244 = b ij)
Condition paper amb barbes, folis sense tallar per igualar-los; exemplar força ben conservat, té taques de brutícia i d'humitat i els marges dels fulls són una mica desgastats; no conserva cap foliació antiga unitària; entre els ff. 20 i 46 hi ha alguns folis numerats a ploma al centre del marge superior, a partir del f. 46 hi ha una foliació alfabètica A-V amb quatre folis marcats amb cadascuna de les lletres (tot i semblar una numeració de quaderns, la col·lació no es correspon amb aquesta numeració); a partir d'aquest punt torna a aparèixer la numeració a ploma en alguns folis i d'altres vegades la trobem al centre del marge inferior; una mà moderna ha foliat a llapis tot el volum permetent fer referències unitàries. Són en blanc els ff. 6-8v, 26v, 32-35v, 40v-45v, 118-119r, 207v, 272-274v, 343r-v, 364v, 369v-372v i 373v
Binding del monestir, del segle XVI, una tira de pergamí daurat flexible protegeix el tall i duu el títol
Previous owners Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]   1586 ad quem (Antolín, p. 439)
Note Volum factici format per varies unitats que tenen en comú el tipus de textos, però amb característiques codicològiques diferents.
References Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. d.II.15 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 24-5 , n. 31-3
Tractat a: Castañeda y Alcover (1920), Libertades medioevales (Cataluña-Castilla). Notas comparativas
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 8 , n. 13
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:443-45
Internal Description Number of texts: 4