Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10821
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10606
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Noves ordinacions
City, library and call number Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Còdexs 181 | Antic 121
Copied 1471 ca. - 1500
Location in MS or Edition ff. 39-44v
Incipits and explicits rubr.: [39] Correccions ffetes sobre les demunt dites ordinacions en capitols .xvij. segons deuall se conte
intr.: [A]3ra hoiats que notiffica e mana lo molt magnjffich mossen baranguer dolms ... [39v] … la correctio del tenor saguent
intitulatio: nos nalfonso per la gracia de deu Rey darago ... \e/ de serdenya etc
pream.: lo diujnal adiutorj humjlment jnuocat com experiencia lo quales maestre de totes cosas haia mostrat las ordinacions dels plets ordonades ... [40] … per so que algu de Aquelles no puixa ignorancia Allegar
dispositio: P3rjmerament com lo prjmer capitol delas ditas ordinacions segons experiencia ha demostrat sia vist esser Jmpraticable ... [44v] … nos puxan scusar
datatio: Dat en Mallorques diluns a xvj del mes de octobre Any Mill quatrecents quoranta hun
conf.: Fo ffeta la present crjda dijous a xviiij de octobre ... Mill quatrecents quoranta hun
Note segueixen documents en llatí fins al f. 46