Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10820
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3982
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Ordinacions sobre distribució de cort
City, library and call number Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Còdexs 181 | Antic 121
Copied 1471 ca. - 1500
Location in MS or Edition ff. 38v-39
Incipits and explicits intitulatio: [38v] N3alffonso per la gracia de deu Rey darago ... e de sardanya
salut.: ala molt Jllustre Reyna nostra molt cara e molt amade muller e loctjnent general prosperitat ... saluts e dilections
intr.: En los capitols que los ffaels nostres en barenguer vnjs ... nos han presentats ha hun Capitol del tenor saguent
dispositio: Jtem com las peccunjes quj venen a adiudicacio e distrjbucio de cort ... [39] … ço que per vosaltres e quascun de vosaltres sera ffet lo contrarj
datatio: Dade en gayeta a xvij de Juny en lany de la natiujtat de nostre senyor Mil quatressents trenta Nou Rex Alfonsus