Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10819
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3981
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Ordinacions sobre salaris de delegats
City, library and call number Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Còdexs 181 | Antic 121
Copied 1471 ca. - 1500
Location in MS or Edition f. 38r-v
Incipits and explicits intitulatio: [38] N3alffonso perla gracia de deu Rey darago ... e de sardanya
salutatio: Ala molt jllustre Reyna nostra molt care e molt amada muller e loctjnent general prosperitat ... saluts e dilections
intr.: en Los capitols que lo faels nostres en barenguer vnjs ... nos han presentats del tenor saguent
dispositio: Jtem com per ordinacio del present Regne los Jutges delats en las Causas ... [38v] … lo que per vosaltres o quascun de vos ffet en contrarj
datatio: Dat en gayeta a xvij de Juny en lany de nostre senyor Mill quatrecens trenta nou Rex Alfonsus
Note porta una rúbrica afegida amb posterioritat