Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1080
City and Library San Marino BITECA libid 1077 Henry E. Huntington Library Henry E. Huntington Library
Collection: Call Number 84481 | Antic PR 9551.4 X | FOLIO; 5145
Title of volume […]ones de mestre f. Eximenes
Imprint Barcelona 1495-05-08
Johannes Rosenbach
Joan Bernat
Writing Surface Paper
Format Foli
Size pàgina 291 × 215 mm (f. v)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, a dues tintes a la portada
Condition en bon estat
Binding antiga, en pergamí flexible, del s. XVI?, amb corretges, reforçada amb un bocí de pergamí amb un text en llatí de mà itàlica del s. XV
History of volume Adquirit 1925-03-23
Previous owners (in chronological order) Pedro de Rayana [?] (Floruit 1500 [?] - 1520 [?]) (ex-libris al primer foli de guardes: “Aquest libre es de don Pedro de Rayana [?]” (o Nayana))
Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil 1925-03-23
Note Diverses anotacions manuscrites al verso de la darrera guarda, del s. XVI, fetes en llatí; al verso d'aquesta darrera guarda hi ha un bocí de paper enganxat amb anotacions manuscrites fetes amb lletra del s. XVI, que transcriuen dos breus poemes: “Tres cotorras excellents | tres calandrias cantadoras | tres garças axovaadoras [sic] | tres aixetas ben corrents | son tres donas xarradoras”; “Per no veurem obligat | a mantenir vna dona | y dich ab realitat | que encara que sia bona | mes me estim ser soldat”. L'interior del llom està reforçat amb una fulla de pergamí amb un text manuscrit llatí transcrit per una mà humanística del s. XV.

A l'interior de la coberta posterior hi ha anotacions de comptes i deutes de l'any 1584.
References (most recent first) Faulhaber (2004), Inspecció personal
Goff (1964), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection , n. X-7
Mead (1937), Incunabula in the Huntington Library 234 , n. 5145