Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1077
Authors Desconegut
Titles Al jorn incert quan Déu vendrà
Cobles del judici
Date escrit: 1390 - 1410
Text Type Vers
Metrics 8 4 8 4 4 8 8 4 [XIV =] 8 4 8 4 4 8 4 8 4: ababbccd [VIII =] ababbccb [XIV =] ababbcdde
Associated Persons Atribució: Antoni Canals, OP
Note M. de Riquer discuteix l'atribució a Antoni Canals i J. Riera pensa que es tracta d'una mistificació del s. XIX. Parramon suggereix que les irregularitats mètriques poden ésser deliberades
Subjects LITERATURA
PROFECIES
References Editat a: Canals et al. (2008), “Al jorn incert que Deu vendra [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Requesens (2002), “La glossa al Cant de la sibil·la d'Antoni Canals”, Arxiu de Textos Catalans Antics 222-230 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 91 , n. 29.1 (105:2)
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:437
Tractat en: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108 , n. 282
Tractat en: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:95-7
Editat a: Bulbena i Tosell (1899), Cançoner mistich [b iiij] - c jv
Editat a: Bofarull i de Sartorio (1875), “Poesías religiosas catalanas copiadas de un códice que se custodia en el Archivo de la Catedral de Gerona y se titula Petri Michaelis Carbonelli Adversaria”, Revista Histórica Latina 62-63
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1076
City, library and call number Girona  Arxiu Capitular Carbonell 69
Copied Barcelona, 1473 - 1507 Pere Miquel Carbonell i de Soler  Francesc Carbonell     
ID no. of specific copy cnum 108 BITECA
Location f. 265ra-vb
Incipits - Explicits rubr.: [265] Cobles del judici fetes per mestre Antoni Canals del orde de preicadors
text: [265ra] Al jorn incert quant Deu vendra | Conexerem | Los bens els mals que fets haurem ... [265v] … Car aquest tot [“tots” esmenat en “tot”] jor nos confon | fort malament. Deo gracias
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8
Associated Names Atribució autoria Antoni Canals, OP
References Avenoza (1995), Inspecció personal
Riera i Sans (1990), Inspecció personal


Copy 2 BITECA  manid  2850
City, library and call number Montserrat  Monestir 840
Copied 1501 [?] - 1600 [?]   
ID no. of specific copy cnum 10176 BITECA
Location ff. 39v-40v
Incipits - Explicits text: [39v] Al jorn incert quant Deu vindra ... [40v] … Quen aquest tots jorns nos confon | maluadament
Poetic Stanza 1 x 4, 13 x 8