Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1076
City and Library Girona Arxiu Capitular
Collection: Call Number Carbonell 69 | Antic Arm I-Est.III-22-69 | Antic 950
Title Petri Michaelis Carbonelli Adversaria - 1492
Copied Barcelona ,  1473 - 1507 by Pere Miquel Carbonell i de Soler  by Francesc Carbonell     
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 282 (= I + i-cclxxxi)
Page Layout 3 columnes (ff. 200-202)2 columnes
Size pàgina 290 × 210 mm
caixa 208 × 117 mm (f. clxxvii)
Watermark escut en forma de rombe amb dos pals, corona i creu (al cos del volum,) (semblant a Valls Wat. 113: s. XV (sense creu i amb la corona de dimensions una mica diferents), tipus Briquet tipus 2065, doc. 1470a Palermo i 1478 a Torino, però molt més petit, és molt semblant al que es troba a BNF esp. 229 f. 8 (BITECA manid 1318))
corona damunt les lletres “S B” (al cos del volum,) (semblant a Valls Wat. 142: 1477 (amb les lletres “S H”))
Pictorial Elements Caplletres: sense caplletres
Rúbriques algunes rúbriques en vermell
Other features Justificació: plegat tabeliònic executat amb més o menys cura
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia escrita
Perforacions: aparentment sense senyals de perforacions
Condition un foli afegit entre els 78 i 79, sense numerar, manca el f. 244, probablement; són en blanc els ff. 86-87r, 155v, 162, 168v-169, 202v-205, 219-235, 257r, 258v, 262v-263r, 264r; s'observen errades a la foliació; el primer full és de pergamí
Binding en pergamí, antiga, en forma de sobre, amb una corretja i un fermall, típica d'arxiu
Associated persons Altres va fer una còpia parcial, avui a la Real Academia de la Historia, en: Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Associated Texts Conté un poema al f. 199v, de mà posterior: texid 2221 Desconegut, Puesto tengo el pensamiento castellà
Other associations MSS or Printed Editions manid 1318 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 229. 1444-02-22 a quo - 1500. Col·lectiu, Cançoner bilingüe català-castellà de París (Q), compilat 1401 - 1500.
Note amb anotacions posteriors. A finals de la dècada dels vuitanta fou restaurat al monestir de Solius (Baix Empordà) i el juliol de 2002 tornava a estar en restauració
Internet http://www.biteca.net/filigrana/105corones/001009.htmlhttp://www.biteca.net/filigrana/109escuts/007002.html vist 2014-04-20
References Facsímil: Reproducció parcial del ms. 69 de la Biblioteca Capitular de Girona. Cançoner de Pere Miquel Carbonell (2013)
Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2002), Inspecció personal
Tractat a: Badia i Margarit (1999), Les “Regles de esquivar vocables” i la qüestió de la llengua 90-5 , n. inclou facsímil en color dels ff. 200-202
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:502-4
Tractat a: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Tractat a: Adroher Ben (1956-57), “Estudios sobre el manuscrito Petri Michaelis Carbonelli Adversaria. 1492 del Archivo Capitular de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses 139-43
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 36-7 , n. n2
Vist per: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 12:111-5
Internal Description Number of texts: 18