Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10766
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Mateu
City, library and call number Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
R. 456 | Antic R. 206
Location in MS or Edition ff. clxxxviiivb-clxxxixra-cxcrb
Incipits and explicits rubr.: [clxxxviiivb] La interpretacio de sanct Matheu apostol
text: M4Atheu hague dos noms: ço es Matheu e Leui ... E fon ajustat ala companyia dels euangelistes. E fon posat ala companyia dels martyrs
rubr.: La vida de sanct Matheu
text: [clxxxixra] M5Atheu apostol mentre que prehicaua en Ethiopia enla ciutat de Nadabar:troba .ij. encantadors ... [cxcrb] … per merits de sanct matheu e de sant barnabe era encontinent delliurat