Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10760
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Adrià
City, library and call number Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
R. 456 | Antic R. 206
Location in MS or Edition ff. clxxxiivb-clxxxiiiira
Incipits and explicits rubr.: [clxxxiivb] La vida de sanct Adria
text: A4Dria fon martirizat per lemperador Maximia. Lo qual adoraua vna ydola enla ciutat de Nichomedia ... [clxxxiiiira] … E los faels prengueren lo seu cors: e soterraren lo molt honradament al costat dels martyrs