Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10756
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Feliu prevere
City, library and call number Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
R. 456 | Antic R. 206
Location in MS or Edition f. clxxviiira-rb
Incipits and explicits rubr.: [clxxviiira] De sanct feliu preuere
text: [clxxviiirb] F5Eliu preuere e lo seu frare Feliu qui aximateix [sic] era preuere ... foren presos soptosament perlos diables. Sofferiren lur passio en lany de nostre senyor .cclxxxvij.