Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10755
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Savià i de santa Saviana
City, library and call number Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
R. 456 | Antic R. 206
Location in MS or Edition ff. clxxviirb-clxxviiira
Incipits and explicits rubr.: [clxxviirb] La vida de sanct Sauia e de sancta Sauiana
text: S4Auia e Sauiana foren fills del noble baro sauin qui era paga ... [clxxviiira] … e com no volgues sacrificar regnant Adria emperador fon degollada