Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1074
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/624 | Antic I-624 | Antic I-581 | Antic 266-2 | Antic 271-5 | Antic 216-5 | Antic 268-2
Title of volume + Libre | de les | Dones | de Fr. | Francesch | Eximenis | 1495
Imprint Barcelona 1495-05-08
Johannes Rosenbach
Joan Bernat
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 249 (=I + ii-cclxvii + II)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 282 × 210 mm (f. iii)
Font gòtica
Watermark mà amb estel
Pictorial elements Altres: orla decorada amb motius vegetals al f. ii; caplletres decorades amb motius vegetals de quatre o cinc unitats de pauta, algunes sense fer, amb lletretes de guia als espais en blanc. A diferència de l'exemplar principal, només són en vermell la rúbrica del f. ii i el colofó, així com també els calderons de a iir; s'ha perdut la portada (f. a i) que duia un gravat
Condition manquen els folis preliminars i els núm. 1 i 266; llevat d'aquests folis perduts i de la mutil·lació del f. cclxvii, la resta es troba en bon estat de conservació; salts en la numeració dels folis, del 32 al 35; en la numeració es repeteixen els ff. 27, 28 i 176, i hi ha errors en els ff. 203, 204 i 246
Binding en cuir, del s. XIX, desenganxada del llom, amb restes d'antigues tanques de corda
Previous owners (in chronological order) Madrid: Biblioteca Real (ex-libris)
Note nota escrita per una mà a tinta, tallada per la guillotina, al marge superior del f. 83v. A l'exemplar de la Hispanic Society els folis preliminars perduts es van substituir per facsímils d'aquest exemplar de Madrid i en la portada hi havia un segell on es podia llegir: “ADQUIRIDA | POR EL | GOBIERNO | EN | 1863 (el darrer numeral de mal veure)” i, al voltant “LIBRERIA DE (…) DURAN”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000029063 vist 2014-08-06
References (most recent first) Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1041