Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10747
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10739
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
L'assumpció de la Verge Maria
City, library and call number Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
R. 456 | Antic R. 206
Location in MS or Edition ff. clxira-clxvra
Incipits and explicits rubr.: [clxira] La assumpcio dela vege [sic] Maria
text: [clxirb] L5Aassumpcio [sic] dela sacratissima verge Maria enlo cel en qual manera sia feta ... [clxvra] … Perque los monges sen tornaren al monestir:e los dimonis en infern