Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1073
City and Library Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call Number Cod. 184b, Fragment núm. 3 F
Title Lectionarium. Secunda pars
Copied 1441 - 1460 (Baucells)   
1401 - 1425 (Milà i Fontanals)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 10
Collation [1]10 -segons la reconstrucció feta del volum-
Page Layout 2 columnes40 línies (5va)
Size pàgina 270 × 215 mm (f. 4)
caixa 220 × 140 mm
columna 220 × 65 mm (f. 4rb)
Hand gòtica angulosa
Watermark lletra “M” amb creu
Other features Justificació: a punta seca i a ploma
Ús de la primera línia de la pauta: considerem escrita la primera línia
Perforacions: sense restes visibles de perforacions
Music Neumes S
Condition en mal estat, afectat per la humitat i pels bibliòfags, sobre tot al marge inferior, afectant al text, cosa per la qual les dimensions verticals i el nombre de línies per columna són aproximades
Binding actualment, aquest plec és relligat en pergamí, però segons explica Baucells, formava part d'un còdex, anomenat Lectionarium (XV), mai relligat, que ara es conserva en dues caixes
Associated MSS/editions Còpia de: manid 2414 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. sense signatura. 1395 a quo. Desconegut, Articles de fe contra heretges, escrit 1390 [?] - 1410 [?].
Note el poema és còpia d'un altre còdex del mateix arxiu (el de les Constitutiones synodales
References Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Gómez Muntané (2001), “Les arrels del Cant de la Sibil·la a la Península Ibèrica”, El teatre català dels orígens al segle XVIII. Actes del II Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga: “Teatre català antic” (Girona, 6 al 9 de juliol 1998) 159
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Tractat a: Gómez Muntané (1997), El Canto de la Sibila, 2. Cataluña y Baleares 19-20
Tractat a: Baucells i Reig (1981), “El cant de la Sibil·la a la Catedral de Barcelona (Edició dels textos i estudi de la segona època de la representació: ss. XV-XVI)”, Revista Catalana de Teologia 183-4
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 35 , n. i3
Tractat a: Milà i Fontanals (1880), “El canto de la Sibila en lengua de oc”, Romania 356-63 , n. Ms. b
Internal Description Number of texts: 1