Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1070
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/18060 | Antic 18060 | Antic 1057
Title Coronica de | España en | latin manus| cripto
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)   
1381 - 1400 (P. Roca i J. Domínguez Bordona)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 208 (= xxi-clxxviii) (fol. antiga)ff.: 212 (= II + 1-158 + 159-208 + II) (foliació actual)
Collation a-b22 c20 d18 e22 f24 g-j10
Page Layout 34 línies (f. 2)
Size pàgina 282 × 214 mm (f. 2)
caixa 198 × 143 mm
Hand bastarda diverses mans ca. 1400 (ff. 1-143) (Beltran) semigòtica (ff. 145v-147) semigòtica altra mà (ff. 148-150)semigòtica una mà aragonesa amb trets d'humanística (ff. 152-153)humanística una mà (ff. 153v-158) bastarda una mà (ff. 159-208)
Watermark muntanya de tres cims amb creu (al f. 103) (semblant a Briquet 11719 (Siena, 1401-1419; Ferrara, 1430);)
arc amb sageta (al f. 142)
Pictorial Elements Caplletres: algunes caplletres en vermell (al text llatí)
Rúbriques en vermell (al text llatí)
Other features Justificació: a punta seca (als folis de pergamí)
Justificació: a mina de carbó (als folis de paper)
Pautat: tipus Derolez 13
Ús de la primera línia de la pauta: escrita o trepitjada
Perforacions: restes de perforacions rodones als quatre angles de la caixa
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior del verso
Condition segons la foliació antiga manquen vint folis al principi
Binding senzilla, de pergamí, amb bandes dibuixades a ploma
History of volume Adquirit 1899
Previous owners Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   1897 ad quem
Associated Texts Conté obres de Rodrigo Ximénez de Rada, breus cròniques de Barcelona i altres textos historiogràfics: texid 4148 Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Opera, escrit 1247 ad quem llatí
Conté als ff. 146-147: texid 4772 Desconegut, Obituari dels bisbes de Barcelona, escrit 1385 a quo llatí
Note manuscrit amb textos historiogràfics. Al f. 144v, entre anotacions sobre les monedes en llatí hi ha unes brevíssimes notes en català. Almenys la part del manuscrit on es transcriu l'Obituari ha de ser posterior a 1385
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012260&page=1 vist 2014-08-06
References Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Reproducció del Ms. BNM 18060 (2002)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:90-92
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 94-5
Internal Description Number of texts: 9