Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 10709
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10967
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Regiment de sort i de sac d'Eïvissa
City, library and call number Eivissa Arxiu Històric Municipal
Copied Eivissa (illa / illes)
Eivissa (illa / illes)
Joan Muntasola
1456 a quo 1696 ad quem
Incipits and explicits rubr.: Regiment del sach atorgat a la Universitat de Eviça
intitulatio: Nos En Johan per la gracia de deu Rey de Navarra ... Loctinent general del Serenissim senyor Rey frare nostre molt honrador
intr.: havem esposat a nos humilment vos pere guillem mercader missatger dels jurats ... en via de supplicacio per vos exhibits la tenor quis segueix continents
pream.: Com per provehir extirpar e foragitar molta materia de dans e sinistres que als habitants de la ylla vila e castell de yviça ... han fet concordats e ordonats los capitols de la tenor seguent
dispositio: Primo que los homens de cascuna Cinquantena de les Cinch Cinquantenas de la present ylla ... acostumaven e acostumen fer sens entreveniment dels demunt dits officials ne algu de aquells
conf.: A en axi Nos vists e regoneguts los dits capitols e aquells ben mirats ... La present havem manada fer. amb lo sagell Reyal comu en pendent guarnidas
datatio: Dades en barchelona a onze de Noembre any de la nativitat de nostre Senyor Mil CCCCL quatre ... el Rey Juan
References Editat a: Costa Costa et al. (1992), El regiment de sac (transcripció), 1454-1456 7-14