Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10704
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sanctis Iohanne et Paulo
De sant Joan i sant Pau
Date escrit: 1250 ? - 1280 ?
traduït: 1290 ? - 1330 ?
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works és una de les vides de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:552-55
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11901 BITECA
Location f. ciira-vb
Incipits - Explicits rubr.: [ciira] De sent iohan ede sent poll
text: I2ohan eenpol foren prebosts dene costança fiyla den contanti emperador on con algunes gens guerreyassen ablemperi lo duch de Gallia ... [ciivb] … Sent ambros diu enlo prefaci daquests martirs enaxi los benauyrats martirs sent johan e sent pol uertaderament compliren so qui es cantat per la uou [?] de david. Veus con bon ecom alegre es habitat frures [sic] en vn etc
Note text proper al ms. de París, però deixa incompleta la darrera frase


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 12022 BITECA
Location ff. 152ra-153ra
Incipits - Explicits rubr.: [152ra] De sent Johan e de sant Paul
text: I3ohan en paul foren prebosts dena Constansa fila de contesti [sic] lemperador ... [153ra] … per passio engals E per art semblants en .j. Senyor tos temps gloriosament Amen


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11070 BITECA
Location ff. 127vb-128vb
Incipits - Explicits rubr.: [127vb] De Sent Joan e de sent paul
text: I5Oan en paul foren prebots de na constansa fila den contasti lemperador ... [128vb] … per passion en gals e per art semblans en un senyor tots temps glorioses


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11441 BITECA
Location ff. cci-ccii
Incipits - Explicits rubr.: [cci] De sent Johan e an Paul
text: Joan e An paul foren prebosts de Na Constança filla de Costanti emperador ... [ccii] … veus com bon e com alegra es abitar frares en un etc


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 10928 BITECA
Location ff. cxliiirb-cxliiiirb
Incipits - Explicits rubr.: [cxliiirb] De sent jouan e de sant paul
text: I3Ouan e en paul foren prebostz de na costansa fila de costanti emperador ... [cxliiiirb] … per pacion eguals e per art semblans en .i. senyor totz temps glorios


Copy 6 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11193 BITECA
Location ff. cxxva-cxxirb
Incipits - Explicits rubr.: [cxxva] La vida de sanct Johan e de sanct Pau
text: [i]4Ohan e pau foren prebosts de costança filla den costanti emperador ... [cxxirb] … Sique sien companyons en vna ley:e que sien aiustats per companyia de fe:e per passio eguals:e per art semblants:e en vn senyor tostemps gloriosos


Copy 7 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 10007 BITECA
Location ff. clxviira-clxviiira
Incipits - Explicits rubr.: [clxviira] De sanct Johan e sanct Pau
text: [clxviirb] I5Ohan e pau foren prebosts de na costança filla den costanti emperador ... [clxviiira] … e per passio eguals: e per art semblants: en vn senyor tostemps gloriosos


Copy 8 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10670 BITECA
Location ff. cxxva-cxxirb
Incipits - Explicits rubr.: [cxxra] La vida de sanct Joan e de sanct Pau
text: I4Ohan e Pau foren prebosts de costança filla den Constanti emperador ... [cxxirb] … e per passio eguals: e per art semblants: e en vn senyor tostemps gloriosos