Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10693
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de santa Quitèria
Date escrit: 1250 [?] - 1350 [?]
traduït: 1400 ? - 1490 ?
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11182 BITECA
Location ff. ciiiivb-cviirb
Incipits - Explicits rubr.: [ciiiivb] La vida de santa quiteria
text: [m]5A dona santa quiteria fon filla de honrat pare e honrada mare. empero ells no eren chrestians ... [cviirb] … E aquest començament no es totstemps en vn: abans varicia: axi com fa la festa de pasca


Copy 2 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9996 BITECA
Location ff. clivb-cliiiiva
Incipits - Explicits rubr.: [clivb] La vida de sancta quiteria
text: M5Adona sancta quiteria fonch filla de honrat pare e honrada mare: empero ells no eren chrestians ... [cliiiiva] … E aquest començament no es tostemps en .i. abans varicia. Axi com fa la festa de pasca


Copy 3 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10659 BITECA
Location ff. ciiiivb-cviirb
Incipits - Explicits rubr.: [ciiiivb] La vida de sancta Quiteria
text: M5Adona sancta Quiteria fon filla de honrat pare e honrada mare: empero ells no eren chrestians ... [cviirb] … E aquest començament no es tostemps en vn:abans varieja: axi com fa la festa de pasca