Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10692
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De sancto Pancratio
La vida de sant Pancraci
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works és una de les vides de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:513-14
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 7


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11888 BITECA
Location f. xcvra-rb
Incipits - Explicits rubr.: [xcvra] Dela entrepretacio del nom de pranchasi [sic]
text: P2rancasi [sic] es dit de pan ... efo colorat per diuersos uirtuts
rubr.: De sen pranchasi [sic]
text: P2rancasi fo fiyl de molt noble pare e fo orde de mare ede pare la cuytat de fagia [sic] e fo posat encurador dionis son auoncle ... [xcvrb] … seruaren aquel loch que per grans coses fan aqui aquel iurament
Note text molt proper al ms. de París


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 12010 BITECA
Location f. 142ra-va
Incipits - Explicits rubr.: [142ra] De sant Pancrassi prolech
text: [142rb] P3ancrassi es dit de pan que vol dir tot E gratus ... E fo subjugat abatiments de diuerses turments Efo colorat per diuerses virtuts
rubr.: Del nom de sant prancrassi
text: P3ancrassi fo fil de molts nobles parents E fo orffe de pare ... [142va] … E ay sos serua en aquel loch que grans causes fon aquj aytal jurament


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11059 BITECA
Location f. 119va-120ra
Incipits - Explicits rubr.: [119va] De sent pancrasi
text: P3Ancrassi es dit de pan que uol dir tot e gratus ... e fo subiugat abatement de turmens e fo colorats per diuerses uertuts
text: P3Ancrassi fo fil de mot noble parens e fo orfe de pare ... [120ra] … e ayso se serua en aquel loc que per grans causes fan aquj aytals juraments


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11430 BITECA
Location f. cxc
Incipits - Explicits rubr.: [cxc] La interpretacio del nom de sent Pancrazi
text: Prancasi es dit de pan qui vol dir tot e gran ... vol aytant dir com subjugat als turments e fo colorat per divines virtuts
tit.: De la vida de sent Prancazi
text: Prancasi fo fill de molt noble pare e fo orfe de mare e de pare ... e asos serva en aquell loch que per grans coses fan aqui aquell jurament


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 10917 BITECA
Location ff. cxxxiiiivb-cxxxvra
Incipits - Explicits rubr.: [cxxxiiiivb] De sent Brancasi
text: P3ancrasi fo fil de molts nobles parens e fo orfe de pare e de mare ... [cxxxvra] … e asos serua enaquel loch que per grans coses fa aqui aytal sagrament


Copy 6 BITECA  manid  2434
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Fragments de còdexs manuscrits, Carpeta núm. 14, núm. 273
Copied 1401 - 1500   
ID no. of specific copy cnum 11707 BITECA
Location f. 1ra
Incipits - Explicits text: [1ra] […]cia lo Jutge lo ... fon aqui ay[…]
Condition acèfal i fragmentari, manca més de la meitat esquerra de la columna
Note sembla un text molt proper al ms. de París


Copy 7 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9995 BITECA
Location f. clirb-va
Incipits - Explicits rubr.: [clirb] La vida de sanct pancraci
text: [P]3Ancraci fonch fill de molt noble pare. e fonch orfe de pare ... [cliva] … E aço se serua en aquell loch: que per grans coses sobres les reliquies de sanct pancraci fan aqui iuraments