Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 10660
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles La vida de santa Eulàlia verge
Vida de santa Eulàlia de Barcelona, verge
Date traduït: 1290 [?] - 1320 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 5


Copy 1 BITECA  manid  1308
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 113
Copied 1291 [?] - 1350 [?]   
ID no. of specific copy cnum 11727 BITECA
Location ff. 31vb-33ra (mod.)ff. 111vb-113ra (ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [31vb] De senta eulalia. de barcelona
text: S2ancta eulalia uerge sofferi martiri sotz en dacia iutge en la ciutat de barcelona ... [33ra] … grans gentz uengren e tan tost ab alegria la seboliren. e beneyren deus lo pare e ihesu christ fyll del. e el sant spirit. lo regne del qual durara per infinita secula seculorum


Copy 2 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11536 BITECA
Location ff. ccccxl-ccccxliii
Incipits - Explicits rubr.: [ccccxl] De la vida de santa Aulalia de Barchinona e del seu trasladament
text: Santa Eulalia fo verge qui sofferi martiri per Jhesuchrist en la ciutat de Barchinona per en Dacia enperador ... [ccccxliiii] … e aquesta santa translacio es colta en Barchinona en les kalendes de novembra en lo qual loch per merits de santa Eulalia Jhesuchrist demostra molts de miracles per infinita secula seculorum


Copy 3 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11143 BITECA
Location ff. lxvira-vb
Incipits - Explicits text: [lxvira] On com santa eularia fos de noble linatge: enla edat e enlo temps dela sua infantea de ferm coratge amaua nostre senyor deu jesu christ ... [lxvivb] … E com dehien lo psalm: tot lo poble venc aqui.e ab gran veu feren gracies a nostre senyor deu: e ala humil mare sua sacratissima verge maria
Condition acèfal
Note falta el f. lxvv, el text és acèfal


Copy 4 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9963 BITECA
Location ff. xcvivb-xcviivb
Incipits - Explicits rubr.: [xcvivb] La vida de sancta Eularia verge
text: [xcviira] E5Ancta [sic] eularia fonch verge: la qual sofferi martyri per iesu crist en la ciutat de barçalona ... [xcviivb] … e ab gran veu feren gracies a deu


Copy 5 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10635 BITECA
Location ff. lxvvb-lxvivb
Incipits - Explicits rubr.: [lxvvb] De sancta Eularia
text: S5Anta eularia fon verge la qual sofferi martyri per iesuchrist redemptor nostre: enla insigne ciutat de Barçelona ... [lxvivb] … e ab gran veu feren gracies a nostre senyor deu: e ala humil mare sua la sacratissima verge Maria