Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1065
City and Library Barcelona BITECA libid 1027 Biblioteca Capitular de Barcelona Biblioteca Capitular de Barcelona
Collection: Call Number I-84
Imprint València 1484
Lambert Palmart
Writing Surface Paper
Format Foli gran
Leaf analysis ff.: 210 (= 2 + 205 + 3)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 387 × 268 mm (f. ai)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: inicial de sis unitats de pauta en blau, amb decoració afiligranada en vermell i amb un filacteri amb la llegenda “Comensa lo pro|emi sobre lo dotze | del crestia | en vulgar”; inicials fetes a tinta en blau i vermell, algunes bipartides (com la del f. 8, primera del text, amb una banda blanca amb un home nu que duu un drac lligat amb una corda), i d'altres alternant blau i vermell, amb decoració filigranada Calderons en vermell i blau
Condition volum molt afectat per la humitat, els fongs i els bibliòfags, especialment als folis preliminars manuscrits sense foliar; donat el seu precari estat de conservació ens hem estat de controlar la col·lació per no malmetre més l'exemplar
Binding en mal estat, en pell sobre taula, despresa del llom; avui es troba protegida per unes cobertes de cartró que no permeten el seu estudi; pendent de restauració
Note dels tres folis finals, que són del mateix paper que el cos del volum, el primer conté una epístola en llatí i els altres dos són en blanc. Els dos folis inicials han estat aprofitats per copiar-hi una butlla. Segons una relació mecanografiada és l'Inc. 20 -feta el 1980 per a la “Comisión para el catálogo colectivo de incunables”-, i segons una anotació a llapis, l'inc. 84. Exemplar amb anotacions marginals
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal